For å bla i typografisk folder trykk her

LØSNINGSFORSLAG 1
Du skal velge avsender og målgruppe og definere et kort budskap. Budskapet skal utformes i grotesk font med vekt på uttrykk, komposisjon, tekstur og farger. Budskapet skal presenteres på en selvvalgt eksponeringsflate.

LØSNINGSFORSLAG 2: SJOKOLADEPLAKAT MED KONFEKTESKE.
Du skal velge avsender og målgruppe og definere et kort budskap. Budskapet skal utformes i grotesk font med vekt på uttrykk, komposisjon, tekstur og farger. Budskapet skal presenteres på en selvvalgt eksponeringsflate.

KONFEKTESKE UTSIDE

KONFEKTESKE INNSIDE med hjemmelaget konfekt